MUDr. Pavel Zukal

Praktický lékař pro dospělé - služby

Prohlídky u pacientů

Seznam prohlídek nabízených pacientům


Více »

Laboratorní vyšetření

Laboratorní vyšetření dostupná v ordinaci (tzv. POCT)

Více »

Přístrojová diagnostika

Přístrojová diagnostika dostupná v ordinaci


Více »

Dostupná léčba

Léčebné možnosti dostupné přímo v ordinaci

Více »

Další služby

Seznam dalších nabízených služeb


Více »

Ceník

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou

Více »

Smluvní pojišťovny

Seznam smluvních pojišťoven


Více »


Pohlídky u pacientů

 • Vstupní prohlídky u nově registrovaných pacientů a následně preventivní prohlídky po 2 letech
 • Dispenzární prohlídky u chronicky nemocných – po 3 až 6 měsících dle typu onemocnění
 • Pracovnělékařské prohlídky do zaměstnání – vstupní, periodické (pouze pro práce zařazené v Kategorii 1, bez rizik ohrožení zdraví, výstupní)

Laboratorní vyšetření dostupná v ordinaci (tzv. POCT)

 • CRP - protein akutní fáze, k vyloučení bakteriálního zánětu
 • INR - QUICK, ke kontrole účinnosti léčby warfarinem
 • Chemický rozbor moče - prováděné v rámci prevence nebo při močových potížích
 • TOKS - test na okultní krvácení do stolice v rámci prevence rakoviny tl. střeva
 • FW - sedimentace krve k vyloučení zánětu a jiných závažných onemocnění
 • Glykémie - aktuální hodnota glykémie v krvi
 • D-dimery - k vyloučení hluboké žilní trombózy
 • T-troponin - k vyloučení akutního postižení srdce (infarkt)
 • NT-proBNP - Natriuretický peptid B k vyloučení srdečního selhání

Přístrojová diagnostika dostupná v ordinaci

 • EKG - elektrokardiograf
 • TK-Holter - ambulantní monitorování tlaku
 • Otoskopické vyšetření uší

Léčebné možnosti dostupné přímo v ordinaci

 • Aplikace intramuskulárních injekcí
 • Aplikace intradermálních pupenů v oblasti páteře
 • Provádění převazů akutních i chronických ran
 • Vytahování stehů po operacích a jiné drobné zákroky potřebné k ošetření
 • Výplachy uší (odstranění mazových zátek)
 • Očkování – očkujeme pouze zdravé klienty a po očkování je doporučeno vyčkat alespoň 30 minut v čekárně kvůli možné nežádoucí reakci

Další služby

 • Návštěvní služba lékaře či zdravotní sestry v indikovaných případech (vždy po telefonické domluvě)
 • Vypisování návrhů pro lázeňskou péči, pro potřeby ČSSZ, pojistné události apod.
 • Posuzování zdravotního stavu pro vydání různých potvrzení (ŘP, ZP apod.)

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou

Zdravotní průkaz 150,- Kč
Hlášení pojistné události 150,- Kč
Posudek o bolestném 150,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 150,- Kč
Vyšetření na řidičský průkaz 200,- Kč
Vyšetření na zbrojní průkaz 200,- Kč
Vyšetření na profesní průkaz 200,- Kč
Žádost o lázně a DD 200,- Kč
Zdravotní prohlídka závodní péče 400,- Kč

Smluvní pojišťovny